Region Syd - Kultur og sygdomsforståelse

Vil du have flere værktøjer, mere viden og/eller ideer til arbejdet med borgere med anden etnisk baggrund end dansk? Så har du mulighed for at deltage i et spændende medlemsarrangement, hvor Esma Birdi, Institut for Integration holder oplæg.
Mandag 29. maj 2017
16.30
Fredericia Idrætscenter
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia

 

Indhold

Står du nogen gange og mangler værktøjer, viden eller ideer til arbejdet med borgere med anden etnisk baggrund end dansk?

  • Hvorfor reagere de mon på en anden måde end du måske forventer?
  • Hvordan opfatter de et sundhedssystem og en sundhedsprofessionel?
  • Hvorfor har disse borgere en anden sygdoms –og smerteopfattelse end du måske forventer?
  • Kan der mon findes en bedre vej til, at samarbejde og kommunikere med disse borgere?

Hvis du kunne tænke dig, at blive klogere på dette og mere til, så har Ergoterapeutforeningen det helt rigtige medlemsarrangement til dig.

Arrangementet laves i samarbejde med Danske Fysioterapeuter.

Formål:

  • At deltagerne får baggrundsviden om borgere med etnisk minoritetsbaggrund og deres familier herunder; kultur, sygdomsopfattelser, og smerteforståelse samt deres forventninger og ønsker til et effektivt samarbejde med ergo- og fysioterapeuter.
  • At deltagerne får baggrundsviden om synet på autoriteter i forskellige kulturer

Program:

Du kan læse mere i det vedhæftede program her (åbner i nyt vindue)

Om oplægsholderen:

Læs mere om oplægsholder Esma Birdi og institut for integration på www.inin.dk, hvor du også finder filmklip.

Forplejning:

Der serveres kaffe, te og kage samt sandwich og vand.