Kvalitet og trivsel 2018 - Viborg

Kvalitet og trivsel - en temadag for TRIO'en. Sæt kryds i kalenderen og deltage i en spændende temadag for TRIO´en, afholdt af Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter.
Torsdag 27. september 2018
10.00
Best Western Golf Hotel Viborg
Randersvej 2
8800 Viborg

 

Hvad handler kurset om

Indhold

Nærmere beskrivelse af indhold bliver annonceret i starten af 2018.

 

Målgruppe

 • AMiR
 • TR
 • Ledere

TRIO’en skal være repræsenteret på temadagen med min. 1 leder, 1 AMiR og 1 TR. Der er i begrænset omfang mulighed for, at ledere, TR og AMiR fra andre faggrupper kan deltage på temadagen.

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter har fortrinsret.

 

Forudsætninger for at deltage

Leder

 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

AMiR 

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og have minimum et halvt års erfaring som AMiR 
 • Er du uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, skal du være medlem af Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter
 • Har du en anden faglig grunduddannelse, skal du være medlem af en forhandlingsberettiget organisation

TR

 • Du skal som udgangspunkt have gennemført modul 1 + 2 af TR-grunduddannelsen 

 

Pris

Kurset er gratis for medlemmer.

Deltagere med anden faglig grunduddannelse, skal betale et deltagergebyr på 2.300 kr

Ved tilmeldingsfristens udløb er tilmeldingen bindende. Ved afbud betales deltagergebyret kun tilbage, hvis kursuspladsen kan blive besat til anden side.

 

Udgifter ifm med kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ikke lønrefusion fra Etf til TR. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport til egne AMiR. Der gives ingen lønrefusion fra Etf. 
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.

 

Deltagerantal

Min. 15 og max. 30.

 

Dine data

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter varetager administrationen af kurset i fællesskab. Derfor vil dit navn, postnr./by, arbejdsplads og e-mailadresse blive udvekslet med dem i forhold til deltagerlisten og den efterfølgende evaluering af kurset.

 

Underviser

Kommer senere.

 

Kursusleder

Middelfart:
Karen Fischer-Nielsen, Organisationskonsulent i Danske Fysioterapeuter

Viborg:
Britt Thorning Lind, Arbejdsmiljøkonsulent i Ergoterapeutforeningen

København:
Merete Lauesen, Chefkonsulent på TR-området i Ergoterapeutforeningen

 

Program

Deltagere får programmet tilsendt ca. 3-4 uger før kursusstart.