Få din JTI-profil - et værktøj til brug for TR/AMiR - Forløb D - Region Øst

Etf tilbyder dig et individuelt test- og samtaleforløb, som afsluttes med en fælles kursusdag. Gennem forløbet får du bl.a. indsigt i, hvordan du, men også andre, foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere, og hvordan du kan bruge det i dit TR-hverv. Læs mere om den såkaldte JTI-profil, og om hvad forløbet indebærer.
Tirsdag 21. marts 2017
00.00
Ergoterapeutforeningen
Nr. Voldgade 90
1358 København K

 

Hvad handler kurset om

 

Indhold

JTI-profilen (= Jugiansk TypeIndeks), er et udviklingsværktøj, som bygger på den schweiziske psykoanalytiker C. G. Jungs typelære, og som beskriver en række grundlæggende forskelle i menneskers måde at fungere på.

Etf tilbyder 15 TR og 4 AMiR at få udarbejdet deres JTI-profil, som led i et individuelt samtaleforløb, der afsluttes med en fælles kursusdag.
 

Forløbet indeholder:

 • Udfyld en JTI-test online, max. 20 min
 • En mundtlig, individuel tilbagemelding på 1 ½ times varighed på din JTI-profil, som gives på et fysisk møde mellem dig og den erhvervspsykologiske konsulent.
  Udlevering af profilark og hæfter om JTI-profilerne, type og stress samt type og udvikling.
 • To ekstra, individuelle samtaler à 1½ time – fysiske møder mellem dig og den erhvervspsykologiske konsulent:
  Om håndtering af konkrete situationer fra din hverdag som TR, der handler om samarbejde og kommunikation med andre – med afsæt i din JTI-profil
 • En fælles kursusdag sammen med de andre TR, der også har fået deres JTI-profil.
  Dagen handler om:
  Introduktion til forskellige profiler samt øvelser om opgaveløsning, kommunikation mv. med afsæt i forskellige profiler.

 

Efter forløbet

Har du

 • Fået din JTI-profil, og en indsigt i hvordan du foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere
 • Fået indsigt i for hvordan forskellige typer JTI-profiler foretrækker at planlægge, løse opgaver og kommunikere
 • Fået en opmærksomhed på hvad der evt. kan være på spil/kan udfordre i forskellige samarbejdssituationer
 • Fået en opmærksomhed på at alle typer bidrager med noget forskelligt i samarbejdet

 

Din forberedelse

Før første samtale skal du bl.a. udfylde en test online, og overveje dine personlige styrker og udviklingsområder som TR. Mellem samtalerne vil der være mindre, selvvalgte hjemmeopgaver.

 

Målgruppe

 • FTR
 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR er fra en anden faggruppe
 • AMiR

 

Forudsætninger for at deltage

TR:

Du skal have gennemført TR-grunduddannelsen.

AMiR:

Du skal have gennrmført den 3-dages lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og have min. ½ års erfaring som AMiR.

 

Varighed

Det individuelle samtaleforløb afvikles på 1 dag x 3 henover 3 måneder, og afsluttes med en fælles kursusdag ca. to måneder efter den sidste individuelle samtale.

Der udbydes 3 forløb – et i hver region:
 

Forløb A - Region Midt-Nord 

10. januar + 7. februar + 7. marts - afsluttes 3. maj 2017

Forløb B - Region Syd

11. januar + 8. februar + 8. marts – afsluttes 3. maj 2017

Forløb C – Region Øst  

12. januar + 9. februar + 9. marts – afsluttes 3. maj 2017

Forløb D - Region Øst

18. januar + 21. februar + 21. marts - afsluttes 3. maj 2017
 

Du kan kun tilmelde dig et forløb i din geografiske Etf-region. Det gælder uanset om du er ansat i en region, kommune eller stat. 

 

Datoer og tidspunkter ligger fast!

Datoerne i forløbene ligger fast. Du kan ikke bytte datoer mellem de forskellige forløb.

Tidspunktet for din samtale den 1. dag, bliver fastlagt af Etf efter tilmeldingsfristens udløb og ligger i tidsrummet kl. 8.30 - 17.

Det er samme tidspunkt, du skal møde de øvrige dage i samtaleforløbet.   

Vær derfor opmærksom på, helst inden du tilmelder dig, at du har fået afklaret med din leder og med dit privatliv, at du kan deltage alle datoerne i forløbet, uanset hvilket tidspunkt på dagen du får tildelt. 

 

Pris 

JTI-forløbene og den fælles kursusdag er gratis.

 

Udgifter ifm kurset

TR

 • Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport. 
 • Husk at søge om tjenestefri inden kursusstart jf. TR-aftalen's bestemmelser om TR's deltagelse på TR-kurser.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

AMiR

 • Etf dækker udgifter til transport. Der gives ingen lønrefusion fra Etf. 
 • Husk at søge om tjenestefrihed med løn inden kursusstart.
 • Find Etf's retningslinjer om refusion af transport her.

 

Først-til-mølle-princippet

Pladserne på forløbene bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. 

 

Underviser og kursusleder

JTI-tilbagemeldingen, samtalerne og kursusdagen gennemføres af erhvervspsykologisk konsulent Louise Winther, som er autoriseret i JTI.

Læs mere om Louise Winther og om JTI

 

Program 

Klik her for at hente programmet